ZŁOTA RYBKA – SĄDECKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI

Nazwa: Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka”

Siedziba: Miejskie Przedszkole nr14 z Oddziałami Integracyjnymi im.M.Montessori w Nowym Sączu

Prezes: Beata Majewska

Rok założenia: 2008

Przedmiot działalności/produkty: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, propagowanie pedagogiki Marii Montessori, wzbogacanie warunków edukacyjnych w Miejskim Przedszkolu 14 , wychowanie w duchu otwartości na świat, promowanie zdrowego stylu życia, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, integracja dzieci i rodziców, rozwijanie aktywności twórczej dziecka, kształtowanie postaw proekologicznych

Opis powstania i działalności: Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka” powstało w celu wspierania dzieci w wieku przedszkolnym. Nasze stowarzyszenie powstało w wyniku rozmów , konsultacji nauczycieli, pracowników i rodziców naszego przedszkola, którzy widzieli potrzebę wsparcia przedszkola w budowaniu otoczenia jak i samego dziecka we wszechstronnym rozwoju.

Sukcesy: Realizujemy projekt modernizacji ogrodu przedszkola