ZECHENTER-SPŁAWIŃSKA Elżbieta

Poetka, należąca do grupy literackiej Muszyna.

Urodzona 17 lipca 1935 r. w Krakowie, córka poety i satyryka Witolda Zechentera. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ze stopniem doktora nauk humanistycznych.

Autorka licznych tomików wierszy. Należała do założonej przez Jerzego Harasymowicza w 1957 r. grupy literackiej Muszyna.

(IrP)

Źródła

„Pisarze Ziemi Krakowskiej. Informator”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977