ZASADNY Tadeusz

(1927-2001)

Poeta pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 18 marca 1927 r. w Biegonicach (obecnie część Nowego Sącza). Absolwent wydziału filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1951-53 asystent na tejże uczelni, w latach 1956-61 redaktor w przeniesionym ze Lwowa wydawnictwie Ossolineum, a od 1961 r. we wrocławskim dzienniku „Gazeta Robotnicza”. Autor tomików wierszy wydawanych przez wydawnictwo, w którym pracował.

Zmarł 2 stycznia 2001 r.

(IrP)

Źródło

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977