ZIEMIANIN Adam

Poeta, pochodzący z Sądecczyzny i należący do grupy literackiej Tylicz.

Urodził się 12 maja 1948 r. w Muszynie, ojciec był kolejarzem, matka prowadziła pensjonat. Absolwent LO im. mjra Henryka Sucharskiego w Krynicy z 1966 r. i Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie z 1969 r., studiował także filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nauczyciel w Żywcu. Od 1977 r. dziennikarz gazety popołudniowej „Echo Krakowa”, od 1997 r. – „Gazety Krakowskiej”. Członek sponsorowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej grupy literackiej Tylicz. Nagradzany poeta, autor wielu tomików wierszy, w tym opiewających rodzinne strony, zwłaszcza „Ulica Ogrodowa” i „Przyjeżdżam jeszcze czasem”. Liczne z jego utworów posłużyły za teksty piosenek, które śpiewali wykonawcy z nurtu piosenki studenckiej: Wolna Grupa Bukowina, Stare Dobre Małżeństwo, Elżbieta Adamiak, Jacek Wójcicki, Ola Maurer.

Jego żona Maria jest wnuczką pisarza Emila Zegadłowicza.

(IrP)

Źródła

„Słownik pisarzy”, Wydawnictwo Greg, Kraków 2006

www.adamziemianin.pl

www.odkryjtylicz.pl

Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Leluchów”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, styczeń 2012

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000