WIKTOR Józef

(przed 1719-pomiędzy 1789 a 1809) generał-major wojsk koronnych, mający korzenie na Sądecczyźnie.

Jego ród wywodził się z Sądecczyzny, z Wiatrowic, obecnie przysiółka należącego do Tropia.

Przebieg służby
Kapitan w regimencie jazdy, od 1747 r. podpułkownik w królewskiej gwardii konnej. W 1772 r. „delegat do dostarczania potrzeb dla wojska rosyjskiego”. W 1776 r. chorąży regimentu artylerii. Gen.-major prawdopodobnie od 1777 r.

W latach 1764-69 miecznik krakowski, w latach 1769-89 wojski krakowski. Posiadał majątki w Woli Łużańskiej, Bystrej i Mszance (wszystkie w powiecie gorlickim).
W 2013 r. pojawił się na aukcji jego datowany na 10.03.1792 testament, w którym podzielił majątek na rzecz żony Ewy z Ołtarzewskich oraz dzieci: Jana Nepomucena, Józefa księdza, Aleksandra, Konstantego, Franciszka i Marianny Dembińskiej. Ów Aleksander był właścicielem Czorsztyna.
(IrP)

Źródła
WWW.antykwariatlogos.waw.pl
Jerzy Giza „Sądeccy generałowie”, Kraków 1993