WARZECHA Andrzej

Poeta, pochodzący z Nowego Sącza i należący do grupy literackiej Tylicz.

Urodzony 1 października 1946 r. w Nowym Sączu w rodzinie urzędnika pocztowego. Absolwent LO dla Pracujących w Nowym Sączu z 1969 r. i filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z 1974 r.

W Nowym Sączu pracował jako fryzjer i świetlicowy, a w latach 1974-75 nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Krakowie-Nowej Hucie. Od 1975 r. współpracownik krakowskiej gazety „Dziennik Polski”, z czasem jej etatowy dziennikarz. W latach 1969-77 członek sponsorowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej grupy literackiej Tylicz. Autor wielu tomików wierszy, po stażu w Sofii w 1976 r. – tłumacz z j. bułgarskiego.

Rodzinnemu miastu poświęcił m.in. wiersze „Baszta Kowalska” i „Wielka jest księga miasta”. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej.

(IrP)

Źródła

„Słownik pisarzy”, Wydawnictwo Greg, Kraków 2006

www.odkryjtylicz.pl

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000