WĘGRZYN Emil

(1930-1996)

Pisarz pochodzący z Nowego Sącza.

Urodzony 26 stycznia 1930 r. w Nowym Sączu. Absolwent tutejszego II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z 1960 r.

Przez 30 lat pedagog w Tarnowie. Od 1978 r. doktor nauk humanistycznych, od 1981 r. wykładowca Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, a od 1994 r. lektor j. polskiego na Uniwersytecie Polskim w Wilnie.

Poeta, autor kilku tomików wierszy, które ukazywały się głównie w latach 90. XX wieku. Członek Związku Literatów Polskich. Także reżyser w nowosądeckim amatorskim Teatrze Robotniczym im. Bolesława Barbackiego.

Zmarł 6 lipca 1996 r. w Nowym Sączu.

(IrP)

Źródła

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000

www.biuletyn.szkocja.net