SZEWORSKI Adam

(1918-2014)

Profesor ekonomii pochodzący z Sądecczyzny.

Urodzony 11 stycznia 1918 r. w Korzennej. Studiował w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie w latach 1935-38, na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1935-39 i w 1949 r. oraz na wydziale prawa i nauki o państwie uniwersytetu w Zurychu w latach 1942-44.

W latach 1939-40 żołnierz 1. Dywizji Grenadierów w formowanej we Francji Armii Polskiej, potem pracownik: w latach 1944-45 Szwajcarskiego Związku Bankowego w Zurychu, w latach 1945-46 alianckiej organizacji pomocy krajom wyzwolonym w II wojnie światowej UNRRA w Abensbergu i Cham (Szwajcaria), w latach 1946-48 attache ambasady polskiej w Paryżu, a w latach 1948-55 biura konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

Od 1955 r. pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: w latach 1955-65 zakładu nauk ekonomicznych, od 1960 r. doktor wypromowany przez prof. Michała Kaleckiego, w latach 1965-70 docent habilitowany w zakładzie badań rejonów uprzemysłowionych, a w latach 1970-72 kierownik zakładu nauk ekonomicznych. W latach 1963-68 kierownik wyższego kursu planowania gospodarczego dla obcokrajowców przy Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w latach 1972-74 zatrudniony w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie, w latach 1972-81 wykładowca studium podyplomowego służby zagranicznej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a od 1986 r. wykładowca centrum kształcenia służby zagranicznej Akademii Nauk Społecznych KC PZPR. Od 1974 r. na wydziale nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego: w latach 1974-75 docent, od 1977 r. profesor nadzwyczajny, a od 1985 r. prof. zwyczajny. W latach 1970-81 i ponownie od 1985 r. członek komitetu nauk ekonomicznych PAN.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Autor wielu publikacji ekonomicznych.

Odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim francuskiej Legii Honorowej.

Zmarł 9 stycznia 2014 r., pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

(IrP)

 

Źródła

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989

www.pte.pl