STOCH Leszek

Profesor mineralogii pochodzący z Ziemi Gorlickiej.

Urodzony 6 czerwca 1931 r. w Bobowej. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z 1955 r.

Od 1951 r. pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej uczelni: od 1960 r. doktor, od 1966 r. dr habilitowany, w latach 1971-80 wicedyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych, od 1976 r. profesor nadzwyczajny, od 1980 r. kierownik zakładu szkła w Międzyresortowym Instytucie Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych, do 1984 r. wicedyrektor tego instytutu, w latach 1980-2001 kierownik katedry szkła i emalii, w latach 1984-90 dziekan wydziału inżynierii materiałowej i ceramiki, od 1985 r. prof. zwyczajny, od 2001 r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Promotor 30 doktoratów.

Członek komitetów nauk mineralogicznych (od 1981 r. jego wiceprzewodniczący), gospodarki surowcami mineralnymi i nauki o materiałach Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1981-96 przewodniczący komisji nauk ceramicznych krakowskiego oddziału PAN, a od 1995 r. członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1976-81 członek rady głównej Naczelnej Organizacji Technicznej oraz członek krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych i branżowych, w tym współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Pol. Tow. Mineralogicznego. Autor 15 patentów i wielu publikacji naukowych. Laureat nagrody Fundacji Nauki Polskiej (polskiego Nobla) z 1998 r.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

 

Źródła

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1989

www.agh.edu.pl