SZMIGIEL Zbigniew

Profesor medycyny, pochodzący zGORLIC.

Urodzony 10 grudnia 1927 r. w Gorlicach. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie z 1953 r.

Od 1953 r. pracownik naukowy macierzystej AM: do 1969 r. asystent iADIUNKT w III Klinice Chorób Wewnętrznych, w latach 1969-74 adiunkt w Klinice Hematologii Instytutu Medycyny Wewn. Od 1974 r. docent katedry nauczania klinicznego w Rzeszowie i w latach 1974-88 ordynator oddziału chorób wewn. tamtejszego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Internista i hematolog. Od 1963 r. doktor nauk medycznych, od 1973 r. dr habilitowany. Od 1979 r. członek komisji ochrony zdrowia społecznego krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Od 1953 r. członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, od 1955 r. Tow. Internistów Polskich, od 1956 r. Pol. Tow. Hematologicznego oraz stowarzyszeń zagranicznych. Autor wielu publikacji naukowych.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

 

Źródło

„Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1987