MORDARSKI Marian Stanisław

(1927-2003)

Profesor mikrobiologii, pochodzący z Nowego Sącza.

Urodzony 10 listopada 1927 r. w Nowym Sączu. W czasie okupacji niemieckiej członek Armii Krajowej, a po II wojnie światowej – antykomunistycznego podziemia, podporządkowanego Józefowi Kurasiowi ps. Ogień, używał pseudonimów Ojciec i Śmiga. W 1948 r. zatarł za sobą ślady, przenosząc się na DolnyŚLĄSK.

Absolwent wydziału biologii Uniwersytetu Wrocławskiego z 1952 r. Zatrudniony w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnych im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu: w latach 1955-60ADIUNKT, w latach 1961-69 docent, od 1969 r. profesor, od 1961 r. kierownik zakładu mikrobiologii, od 1983 r. wicedyrektor instytutu ds. naukowych.

Zagraniczne staże naukowe: Moskwa 1959, Budapeszt 1960, Nowy Jork 1963-64.

Od 1962 r. członek komitetu mikrobiologii PAN, w latach 1972-75 jego przewodniczący, od 1985 r. członek komitetu terapii doświadczalnych PAN, od 1991 r. członek PAN. Od 1955 r. doktor nauk przyrodniczych, od 1961 r. dr habilitowany, od 1969 r. profesor nadzwyczajny, od 1981 r. prof. zwyczajny.

Od 1951 r. członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, w latach 1971-75 jego prezes, od 1984 r. prezes Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych. Redaktor naczelny pisma „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”. Autor wielu publikacji naukowych ogłaszanych w kraju i zagranicą, w tym m.in. w prestiżowym piśmie „Nature”.

Zmarł 4 lutego 2003 r. we Wrocławiu.

(IrP)

 

Źródła

„Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1987

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989

www.encyklopedia.pwn.pl

www.miastons.pl