NOWOSIELSKA-ZGÓRNIAK Izabella Maria Teresa

(1926-2003)

Profesorka medycyny, pochodząca z Ziemi Gorlickiej.

Urodzona 24 marca 1926 r. w Libuszy k/Biecza. W latach 1950-53 studiowała w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy, ale w 1955 r. ukończyła AM w Krakowie.

Od 1955 r. pracownica naukowa krakowskiej AM: asystentka iADIUNKT w Zakładzie Mikrobiologii, od 1970 r. kierowniczka Zakładu Wirusologii w Instytucie Mikrobiologii, w latach 1971-80 docent, od 1981 r. profesorka. Od 1970 r. członkini odpowiednich komitetów Polskiej Akademii Nauk. Od 1962 r. doktor nauk medycznych, od 1968 r. dr habilitowana, a od 1980 r. profesor nadzwyczajna.

Zagraniczne staże naukowe: Bratysława 1963, Filadelfia 1966-67 i Sztokholm 1970. Od 1955 r. członkini Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Pol. Tow. Mikrobiologów oraz Pol. Tow. Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Autorka wielu publikacji naukowych.

Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 1953 r. jej mężem był zmarły w 2007 r. profesor historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Marian Zgórniak, urodzony w Ropicy Polskiej kGORLIC.

Pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

(IrP)

 

Źródła

„Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress,WARSZAWA 1987

„Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989

www.uj.edu.pl