MĄCZYŃSKI Andrzej Stanisław

Profesor prawa, pochodzący z Nowego Sącza.

Urodzony 3 lipca 1945 r. w Nowym Sączu, jego ojciec Tadeusz (1898-1955) był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Rocznika Sądeckiego”. Absolwent tutejszego I LO im. Jana Długosza z 1963 r. i wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 1967 r.

Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystej wszechnicy: od 1974 r. doktor nauk prawnych w katedrze prawa cywilnego i międzynarodowego prywatnego, od 1980 r. dr habilitowany, w latach 1983-91 kierownik podyplomowego studium wymiaru sprawiedliwości, od 1989 r. profesor nadzwyczajny, od 1992 r. kierownik zakładu (potem katedry) prawa prywatnego międzynarodowego, a od 1995 r. prof. zwyczajny. Autor wielu publikacji naukowych.

W latach 1984-95 członek komisji nauk prawnych krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, od 1996 r. członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Konstytucjonalista, od 1997 r. sędzia i w latach 2001-2006 wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Legislator, który brał udział w przygotowaniu projektów licznych aktów prawnych, m.in. w komisji ds. reformy prawa cywilnego, Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego i komisji prawa autorskiego. Ekspert Europejskiej Komisji Prawa Rodzinnego. W latach 1998-2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej – po wyborach samorządowych w 2014 r. wraz z innymi podał się do dymisji.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

(IrP)

 

Źródła

www.trybunal.gov.pl

Jerzy Leśniak – „Poczet profesorów sądeckich”, miesięcznik SĄDECZANIN”, styczeń 2010 r.

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu,NOWY SĄCZ 2000

www.nauka-polska.pl