LOESCH Andrzej Witold (autoryzowany biogram)

Biolog, doktor habilitowany nauk przyrodniczych i profesor nauk medycznych pochodzący z Nowego Sącza. Urodzony 20 lipca 1950 r. w Nowym Sączu. Absolwent tutejszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego i I LO im. Jana Długosza (1968 r.) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1974 r.)

W latach 1975-92 pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Instytut Farmakologii PAN) i Warszawie (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej [IMDiK] PAN – obecnie im. Mossakowskiego), a od 1989 r. zwiazany z Uniwersytetem Londyńskim (UCL) w Wielkiej Brytanii: początkowo związany z Zakładem Anatomii i Embriologii, następnie Biologii Rozwoju, a obecnie z Oddziałem Medycyny.

W 1980 r. AL obronił pracę doktorską dotyczącą odwodnienia organizmu i zjawiska neurosekrecji uzyskując stopień doktora nauk przyrodniczych, i został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta a następnie adiunkta w Pracowni Ultrastruktury Układu Nerwowego IMDiK PAN w Warszawie. W 1985 r. za badania nad synapsami (połączeniami komórek nerwowych) podczas odwodnienia organizmu AL został wyróżniony Nagrodą Naukową I stopnia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.

W 1988 r. AL uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie biologii w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie badań neuronów peptydergicznych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz zjawiska neurosekrecji w cukrzycy. W 2005 r. AL uzyskał tytuł profesora nauk medycznych nadany mu przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z nominacji Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie.

AL jest  morfologiem-histologiem specjalizującym się w zastosowaniu mikroskopii elektronowej i immunocytochemii do badań naczyń krwionośnych i autonomicznego układu nerwowego, a ostatnio rownież do badań przyczyn i metod leczenia choroby amyloidozy.

AL jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych. Jest on  również członkiem zespołów redakcyjnych szeregu pism naukowych np. Acta Neurobiologiae Experimentalis, Biomedical Research, Brazilian Journal of Morphological Sciences, Current Neurobiology, Current Vascular Pharmacology, The Open Atherosclerosis and Thrombosis Journal  i The Open Cardiovascular Medicine Journal.

W latach 1987-1989 AL był wybranym członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej PAN w Warszawie, a w okresie  2004-2008 członkiem Rady Akademickiej Uniwersytetu Londyńskiego.

Od 2012 r. AL jest członkiem rzeczywistym Królewskiego Towarzystwa Biologii w Wielkiej Brytanii.

AL mieszka w Londynie z żoną Vivienne Jane i synem Aleksandrem Owain.

Dodatkowe dane źródłowe:

http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucgaanl/index.htm
http://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Loesch