HAMPEL Józef

Profesor historii związany z Sądecczyzną.

Urodzony w 1942 r. Pracownik naukowo-dydaktyczny katedry historii XIX wieku na Uniwersytecie Pedagogicznym (wcześniej Akademia P. i Wyższa Szkoła P.) w Krakowie: profesor doktor habilitowany, emerytowany. Specjalista od historii społeczno-gospodarczej, dziejów ruchu ludowego, problemów narodowościowych w Europie środkowo-wschodniej oraz historii regionalnej i lokalnej, w tym m.in. Sądecczyzny – współpracownik „Rocznika Sądeckiego”. Autor wielu prac naukowych.

Od 1995 r. członek rady naukowej Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, w latach 2001-07 wiceprezes oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie, a od 2009 r. wiceprezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.

(IrP)

 

Źródła

„Honory dla profesorów” – miesięcznik „Sądeczanin”

www.historia.up.krakow.pl

www.bg.up.krakow.pl