JAZOWSKO – współczesność

Po II wojnie światowej wszystkie ruiny rozebrano. Nastąpiła parcelacja 300 ha ziemi obszarniczej między fornali, służbę dworską i małorolnych. Robotnicy fabryczni dostali – na początku tylko w użytkowanie – działki po 0,3 ha. Na własność przekazano im je dopiero w 1973 r.

W 1949 r. doszło do tragedii na Dunajcu. Jan Zaremba pisał, że mieszkańcy Obidzy i Brzyny wracali ze spowiedzi wielkanocnej, nastąpiło przeciążenie promu, 24 osób utonęło (Olszewski podaje w jednym miejscu liczbę 13 dzieci, a w innym wspomina o 3 kobietach, mężczyźnie i 8 dzieciach), inne uratowali strażacy. Zbiorowy grób ofiar znajduje się na cmentarzu w Jazowsku.

W 1954 r. powołano Gromadzką Radę Narodową, do której oprócz Jazowska początkowo należała tylko Brzyna, od 1962 r. także Obidza, a od 1969 r. jeszcze Kadcza. W 1973 r. na podstawie nowego podziału administracyjnego kraju Jazowsko weszło w skład gminy Łącko.

W 1951 r. wieś otrzymała gaz, 1958 – drewniany most na Dunajcu (już rok później poważnie uszkodzony przez powódź, przetrwał do 1997 r., kiedy po kolejnej powodzi wojsko zastąpiłoGO nowym), 1960 – elektryczność i ośrodek zdrowia (najpierw w pomieszczeniu wynajętym od Wincentego Wielosika, a od 1964 r. w oddanym właśnie wtedy do użytku budynku prezydium GRN). W 1968 r. w nowym budynku GRN otwarto kino „Jaz”, a gdy w 1975 r. przejęła je OSP i kierownikiem został jej prezes Zaremba – zmieniło nazwę na Strażak. Upadło w 1978 r. z powodu nierentowności.

W referendum unijnym w 2003 r. w obwodzie jazowskim znalazło się 30 procent „protestantów”, czyli głosujących przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

W 2010 r. Jazowsko stało się popularne za sprawą publikacji prasowych o porzuconym stadzie owiec i napadzie na miejscowyBANK. W połowie 2011 r. mieszkało tu ok. 1600 osób. Wieś zachowała przemysłowy charakter: oprócz cegielni należy wymienić zakład przetwórstwa ziemi ogrodniczej Vitahum czy będącą niejako spadkobiercą aderowskich tradycji i zajmującą się wyrobami drewnianymi (domki, meble) firmę Batpol.

W centrum wsi stoi pomnik przyrody – ok. 500-letni dąb Paweł o obwodzie pnia 5,5 m. Z powodu bliskości Dunajca popularnym hobby jazowszczan, zwłaszcza płci męskiej, jest wędkarstwo.

Istnieje tu publiczne Przedszkole Samorządowe – od półwiecza w tym samym miejscu, w przedwojennym budynku, w którym kiedyś mieszkała średnia kadra kierownicza zakładów drzewnych, należących do Aderów.

Od 2011 r. sołtysem jest Wincenty Tokarz (stan na październik 2014 r.).