JAZOWSKO – Szkoła

Zapewne parafialna istniała w Jazowsku już w XVI w., ale funkcjonowała z przerwami. Istnienie szkoły jest poświadczone w spisie austriackim z 1776 r. W połowie XIX w. rodzina starosty ropczyckiego Marcelego Wyszkowskiego ufundowała i wieczyście (jak wykazała historia – nie do końca…) uposażyła nową szkołę. Jej siedziba znajdowała się przy obecnym kościele. Przetrwała do połowy XX w. w roli organistówki, ale wtedy już szkoła mieściła się w innym miejscu – obok dzisiejszego przedszkola, w budynku wzniesionym w latach 1936-38. W starej szkole (i pobliskiej leśniczówce) powstały potem mieszkania socjalne.

Po II wojnie światowej w dzisiejszym miejscu stanął piętrowy budynek projektu inż. Zenona Remiego. W lecie odbywały się w nim kolonie dla dzieci pracowników Centrali Rybnej z Warszawy i drogowców ze Śląska. W 1969 r. obok powstał Dom Nauczyciela, czyli blok ze służbowymi mieszkaniami. Dzisiaj są już sprywatyzowane, mieszkają w nich rodziny emerytowanych i czynnych nauczycieli. Niedużą salę gimnastyczną wzniesiono w 1972 r.

W 1987 r. dyrektorem SzP został Bogusław Łatka – jest nim do dzisiaj, choć od 2001 r. występuje w roli szefa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego. Szkołę rozbudowano w latach 1988-92, kiedy przybyły sale lekcyjne i świetlico-jadalnia. Z chwilą utworzenia gimnazjów, przez dwa lata w podstawówce gnieździły się dwie szkoły – nauka odbywała się na dwie zmiany. W roku szkolnym 1999/2000 do gimnazjum chodziło 98 uczniów, a na szczeblu podstawowym uczyło się 298 dzieci. Dla porównania – w roku szkolnym 2010/11 odpowiednie liczby wynosiły: gimnazjum – 208, SzP – 167 (w tym 22 w zerówce).

Dobudowany gmach gimnazjum oddano w dwóch etapach: w 2002 r. – 7 sal lekcyjnych plus szatnia, a w 2007 r. – 3 sale lekcyjne, pracownie fizykochemiczna, informatyczna i językowa oraz świetlico-jadalnia.

Obwód SzP oprócz Jazowska obejmuje Łazy Brzyńskie oraz części Obidzy i Brzyny; w przypadku gimnazjum dochodzi jeszcze młodzież z Kadczy. Biblioteka szkolna liczy ponad 5 tys. książek. W szkole działały także chór, zespół taneczny, grupa cheerleaderek i kółko teatralne.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nie ma patrona jako całość ani jego placówki składowe z osobna.