KĄCLOWA – gimnazjum

Od 1999 r. działało we wsi Gimnazjum we Florynce oddział w Kąclowej, ale w 2008 r. usamodzielniło się w niezależne Gimnazjum w Kąclowej. O uniezależnieniu się od macierzystej placówki we Florynce zadecydowały względy bardziej ambicjonalne niż praktyczne. Kąclowianie argumentowali, że ich wieś ma takie rozmiary i tradycje, iż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby miała osobną szkołę ponadpodstawową. Nie chcieli podlegać komuś innemu, bo cierpiały prestiż, ranga i wizerunek ich wsi. Zasięg gimnazjalnego obwodu szkolnego obejmuje wyłącznie Kąclową.

Jako filia Gimnazjum we Florynce placówka mieściła się w tym samym miejscu, co po usamodzielnieniu – w budynku podstawówki. Dla niższych uczniów przeznaczono parter, a dla gimnazjalistów wykrojono pierwsze piętro. Od września 2011 r. razem z miejscową Szkołą Podstawową utworzyło Zespół Szkolno-Przedszkolny, w którym wicedyrektorem został dotychczasowy dyrektor Gimnazjum Łukasz Mieluch.