JANOWSKI Józefat

(1862-1921) generał brygady Wojska Polskiego, służący w Nowym Sączu. Urodził się 13.02.1862 w Tarnowie.

AbsolwentGIMNAZJUM w Tarnowie i wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie studia ukończył w 1889 r.).

Przebieg służby

W latach 1889-1918LEKARZ w armii austriackiej, w końcowej fazie jako komendant szpitala wojskowego. Awanse: 1889 – porucznik, 1907 – major, 1913 – podpułkownik, 1917 – pułkownik.

W Wojsku Polskim od 24.11.1918, najpierw jako lekarz naczelny garnizonu w Nowym Sączu, od grudnia tego samego roku – szef sanitarny Dowództwa Okręgu GeneralnegoWARSZAWA, a potem inspektor Departamencie Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1921 r. przeniesiony w stan spoczynku.

Zmarł 16.06.1921.

(IrP)

Źródła

Piotr Stawecki SŁOWNIK biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994