GRÓDEK

Sądecka wieś, leżąca w gminie Grybów.

Nazwa

W średniowiecznych dokumentach pisanych po łacinie występuje w formach Grothek i Grodek. Źródłosłów oczywisty – od grodziska, które prawdopodobnie istniało tu w czasach prehistorycznych. Nie mylić z nieodległym Gródkiem nad Dunajcem.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
Stanisław Matusik – „Gródek i okolice”, Szymbark 2006 (tak na stronie tytułowej) lub 2007 (tak na okładce)
Maria Szumlańska – „Gródek, wieś koło Grybowa”, Tarnów 2002
Piotr Grybel, praca o historii Gródka, rękopis
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Gródek”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, luty 2010

IrP