GOŁKOWICE GÓRNE I DOLNE

Sądeckie wsie, leżące w gminie Stary Sącz.

Nazwa

Nazwa wsi przewija się w średniowiecznych dokumentach w różnych wariantach: 1276 r. – Golgowicz i Golcouic, 1280 – Golgouicy, 1292 – Golkouic, 1308 – Golkowice, 1404 – Golgowicze, 1470-80 – Golkowycze, 1530 – Golcowice, 1564 – Golkowicze. Z kolei założona w 1910 r. kronika parafialna wspomina – zapewne w oparciu o ustne przekazy – że kiedyś Gołkowice nazywano Gałkowicami.

Autorzy współczesnej nam literatury przedmiotu pochodzenia nazwy upatrują w mitycznym założycielu (pierwszym właścicielu?) – Gołku lub odmianie pszenicy zwanej gołką, gółką lub gołkiem. Ale podobne do owczych oscypków serki z krowiego mleka też są nazywane gołkami. Prędzej nazwa pochodzi jednak od jakiejś golizny (gołego, pustego miejsca) czy golca (biedaka)…

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
„Miasto i gmina Stary Sącz w okresie transformacji 1991-1993”, praca zbiorowa pod redakcją Benicjusza Głębockiego z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1994
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Kronika parafialna, rękopis
„Echo – biuletyn parafialny”
Janusz Pietruszewski, Jadwiga Witowska – „Opowiastki z Gołkowic”, Wydawca: Gimnazjum w Gołkowicach, Gołkowice 2003
Materiały od Grzegorza Gorczowskiego
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Gołkowice”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, czerwiec 2011

IrP