GŁĘBOKIE

Sądecka wieś, leżąca w gminie Piwniczna-Zdrój.

Nazwa

Pochodzenie nazwy jest dość oczywiste, gdyż rozpościera się ono w głębokiej dolinie potoku. W XIX wieku wieś nazywano Głęboką, ale wśród miejscowych funkcjonowała także alternatywna nazwa – Miechury. Tak nawet zapisywano ją w księgach parafialnych kościoła w Piwnicznej. Nazwę ukuto od właścicieli wsi, rodziny wójta z Piwnicznej Stanisława Miechurskiego. Ich nazwisko pochodziło zapewne od zgrubienia słów – miech, mieszać.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
Kronika szkolna, rękopis
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Głębokie”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, maj 2011

IrP