FLORYNKA – przedszkole

Siostry zakonne józefitki (ich oficjalnym strojem są habity czarne, ale jako roboczych używają szarych) przybyły do Florynki w 1948 r. i zajęły plebanię cerkwi prawosławnej, czyli tzw. Kuryłówkę (patrz – część o łemkowskim okresie w przeszłości wsi). Wcześniej wciąż przechodziła ona z rąk do rąk. Najpierw, co oczywiste, mieszkał w niej prawosławny paroch (proboszcz). Za okupacji hitlerowskiej Niemcy urządzili w niej posterunek i areszt. A tuż po wojnie stacjonowało wojsko polskie, żeby – jak głoszono – strzec polskich osadników przed bandami UPA. Albo je skutecznie odstraszono, albo tu w ogóle nie dotarły, bo incydentów żadnych nie zanotowano.

Obok starej plebanii powstał w 1970 r. nowy budynek, w którym od 1994 r. mieści się Niepubliczne Przedszkole Sióstr Św. Józefa.