FLORYNKA – kierownicy i dyrektorzy szkoły

Mikołaj Jancur 1944-45
Marian Rąpała 1945-56 (potem był wieloletnim dyrektorem szkoły w Wielogłowach)
Józefina Rąpała 1956-57 (żona poprzednika)
Józef Gondek 1957-85 (przybył z Mszalnicy)
Otylia Stefańska 1985-86
Zofia Krok 1986-1992
Ludwika Igielska 1992-95
Jan Petryla 1995-2000
Małgorzata Strytyńska 2000-