FLORYNKA – gimnazjum

Początkowo zajmowało piętro w budynku Szkoły Podstawowej – podstawówce przypadł parter. Nie siliło się na oryginalność i w 2005 r. też przyjęło za swego patrona podstawówki – papieża-Polaka. Dopiero w 2007 r. powstało osobne skrzydło wyłącznie dla gimnazjum.

Pierwszym dyrektorem był Jerzy Krok, którego zastąpiła dotychczasowa dyrektorka SzP Małgorzata Strytyńska, już w roli dyrektorki Zespołu Szkół we Florynce. Gimnazjaliści rekrutują się z Florynki, Binczarowej i Wawrzki. Na początku uczęszczali także mieszkańcy Kąclowej, ale przestali, gdy w ich wsi powstało osobne gimnazjum.