DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA

Sądecka wieś, leżąca w gminie Podegrodzie.

Nazwa

Długołęka nazywała się początkowo Długa Łąka (nie mylić z inną pobliską Długą Łąką, ale później Wolą Brzezińską, obecnie częścią Brzeznej w pobliżu Litacza), gdyż zapewne ciągnęła się wąskim pasem wzdłuż rzeczki Gajduszowiec, przechodzącej w dolnym odcinku w Gostwiczankę. Zapisywano ją w średniowiecznych dokumentach pod łacińskimi lub polskimi, ale zniekształconymi nazwami: Longumpratum, Longum Pratum, Długa lanka, Dluga Lanka, Długa Laka i Dluga ląca.

Świerkla w dokumentach średniowiecznych figuruje jako Swierkla, Swyrkla i Swirklia, a jej miano wywodzi się oczywiście od świerka.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Joanna Gomułka, Halina Matiaszek, Renata Plata, Marcin Matyaszek i Sebastian Piwowar, gimnazjaliści pochodzący z Długołęki-Świerkli, pod kierunkiem nauczyciela historii Władysława Kozika – „Długołęka-Świerkla (moja mała ojczyzna)”, wydruk komputerowy, Brzezna 2002
Kronika szkolna, rękopis
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Długołęka-Świerkla”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, luty 2011

IrP