CZARNY POTOK

Sądecka wieś, leżąca w gminie Łącko.

Nazwa

Nazwa pochodzi od strumienia przepływającego przez wieś – właśnie Czarnego Potoku. W średniowiecznych źródłach pisanych po łacinie występuje w rozmaitych wariantach polskich (Carni Potok, Scarnipotok, Czarni Potok), łacińskich (Niger Fluvius, Niger Rivulus) i mieszanych (Niger Potok).

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
Kronika szkolna rozpoczęta przez Wiktorię Wiśniewską
„Monografia wsi Czarny Potok”, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych i Komisja Młodzieżowa PTTK, 1971
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Czarny Potok”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, styczeń 2011

IrP