FLORYNKA

Sądecka wieś, leżąca w gminie Grybów.

Nazwa

Legenda prawi, że to król Władysław I Łokietek nadał tutejsze ziemie niejakiemu Grzybowi, który miał ich pilnować przed zbójnikami. Mieli oni ukrywać się w podziemnym tunelu prowadzącym pod górę Chełm i okazali się mocniejsi, bo to oni ubili tegoż Grzyba oraz jego synów Floriana i Wawrzyńca. I to właśnie od zabitych miały wziąć się nazwy Grybów oraz Flornikowa, która potem przekształciła się we Florynkę, jak i Wola Wawrzkowska, czyli dzisiejsza Wawrzka (Łemkowie, którym zestawienie „wrz” sprawiało kłopot w wymowie, nazywali ją Wafką).

W średniowiecznych źródła pisanych po łacinie wieś figuruje pod zniekształconymi nazwami Flornicowa i Florencja (wiadomo, że mówiono o niej także Florentka), ale już w 1574 r. jako dzisiejsza Florynka.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Artur Guzicki – „Zdrada wolnego Łemka”, tygodnik „Polityka”, nr 40 z 2004 r.
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Florynka”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, marzec 2011

IrP