DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA – parafia

Choć parafia w Długołęce-Świerkli oficjalnie powstała dopiero w 1984 r., to jednak w zamierzchłych czasach już istniała w Długołęce. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1326 r. – plebanem był wówczas Heliasz. Sądząc z szacunkowej wartości 3 grzywien srebra (1 grzywna = ok. 200 gramów), w I połowie XIV w. mogła liczyć prawie 300 wiernych. Świętopietrze płacone stąd do Stolicy Piotrowej wynosiło: rok 1326 – 6 skojców (skojec = 1/24 grzywny = 2 grosze) i 16 denarów, 1327 – 12 skojców i 22 denary, 1328 – 6 skojców, 1335-36 – 4 skojce, 1339 – 2,5 skojca, 1340 – 4 skojce, 1345 – 6 skojców, 1346 – 5 groszy i 6 denarów, 1354-55 – 3,5 skojca i 4 denary, 1373-74 – 6 skojców.

Potem osada była pustoszona, najprędzej przez Tatarów lub zarazy (epidemie zwane wtedy morowym powietrzem). Kronikarz Jan Długosz zanotował w latach 1470-80, że Długołęka należała do parafii w Podegrodziu. Wieś musiała być jednak wciąż zamieszkana, bo nadal obowiązywały ją serwituty na rzecz biskupa krakowskiego (dziesięcina snopkowa i konopna o wartości 3 grzywien z 3 łanów kmiecych oraz jednego łanu sołtysa).

Wieś i parafia podniosły się ponownie w XVI w. Informacja o parafii w Długołęce pojawia się tylko raz w rejestrze dekanatu sądeckiego z 1527 r., a potem znowu znika. Długołęka, jak i Świerkla nadal podporządkowane były parafii w Podegrodziu. I tak było do 1827 r., kiedy przekazano je do Przyszowej, co trwało aż do wzmiankowanego 1984 r.

Plebania stanęła w 1988 r. na gruncie podarowanym przez Stanisławę i Szczepana Bargiełów oraz Jadwigę i Stanisława Hebdów. Cmentarz parafialny funkcjonuje od 1989 r.

Parafia znajduje się pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Wcześniej długołęczanie-świerklanie drałowali do Przyszowej (6 km w jedną stronę) albo do Podegrodzia (też 6 km), a niektórzy do Kaniny lub Brzeznej, gdzie kto miał bliżej. W sumie wieś była rozproszona aż na cztery parafie. Teraz ma własną, a ta obejmuje także część Gostwicy. Od początku parafia miała tego samego proboszcza – ks. Antoniego Potońca, który obecnie jest rezydentem, bo od 2013 r. administratorem jest ks. Marcin Zawiślak.

Długołęka-Świerkla nie jest wsią czysto katolicką – w 2010 r. został tu utworzony zbór Świadków Jehowy.