CZARNY POTOK – kierownicy i dyrektorzy szkoły

Wiktoria Wiśniewska 1894-1927
Czesława Wójcicka 1927-28
Maria Wilkowiczówna 1928-31
Stanisław Siegel 1931-35
Tomasz Zwoliński 1935-44
Stanisław Zembura 1944-45
Stanisław Papierz 1945-46
Józef Stefański 1946-59
Stanisława Migacz-Zaręba 1959-65
Jan Wójcik 1965-89
Antonina Stępniowska 1989-2008
Halina Setlak 2008-