CZAJKA Danuta

Od 1998 r. wicedyrektorka Szkoły Podstawowej w Jazowsku, a od 1999 r. wicedyrektorka tamtejszego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego.

Pochodzi z Jazowska. Absolwentka I LO w Nowym Sączu, Eksperymentalnego Studium Pedagogiki Przedszkolnej w Tarnowie, nauczania zintegrowanego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i zarządzania oświatą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Przez 3 lata pracowała w SzP w Obidzy, a potem już tylko w Jazowsku. Zajmuje się kształceniem zintegrowanym.

(IrP)