BINCZAROWA – powojenni dyrektorzy szkoły

  1. Michał Stefański
  2. Otylia Stefańska
  3. Józef Udziela
  4. Stanisława Pałancewicz (1991-2003)
  5. Adam Skwarło (od 2003 r.)