BIAŁA NIŻNA – szkoła

Na początku lat 70. oprócz podstawówki zainstalowano w tym samym budynku najpierw Szkołę Przysposobienia Rolniczego, potem rolniczą Zasadniczą Szkołę Zawodową, a w końcu filię Technikum Rolniczego z Bystrej. Te wszystkie placówki miały być zapleczem „naukowym” m.in. dla PGR w Białej Niżnej. Kiedy wskutek przemian ustrojowych z przełomu lat 80. i 90. XX wieku PGR został rozwiązany, rację bytu utraciła także szkoła rolnicza.

Jej ówczesny dyrektor Marek Krok (obecnie hodowca strusi) wspominał nawet, że przez pewien czas funkcjonowała ona… nielegalnie, o czym uczniów i ich rodziców się oczywiście nie informowano… Dopiero trzeba było w trybie alarmowym pojechać do Warszawy i tam wystarać się o rodzaj koncesji na prowadzenie szkoły. Dyr. Krok spodziewał się przynajmniej mordęgi biurokratycznej, jeśli nawet nie sankcji, a tymczasem w ministerstwie oświaty potraktowano go wyjątkowo przychylnie i pozwolenie uzyskał od ręki!

Obecnie szkoła podstawowa stanowi razem z przedszkolem Zespół Szkolno-Przedszkolny. W tym samym zresztą budynku, tylko z odrębnym wejściem, mieści się także Gimnazjum Publiczne, które powstało w 1999 r. w ramach reformy edukacji.

Oprócz wspólnego budynku i oddanej w 1999 r. sali gimnastycznej podstawówkę z gimnazjum łączy także osoba jednakowego patrona – św. Jana Kantego (1390-1473). Jego imiona nosiła już przedwojenna, prowadzona przez dominikanki szkoła, ale po wojnie, kiedy zakonnice zostały wyrugowane nie tylko z ziemi, ale także ze szkolnictwa, w 1950 r. usunięto także Jana Kantego. Jego triumfalna reaktywacja nastąpiła w 2004 r. Odbyło się w tej kwestii referendum z udziałem uczniów i rodziców i po wyrównanej walce Jan Kanty, prosty teolog z Akademii Krakowskiej, który np. uzasadniał podrzędność papieża względem postanowień soborów, pokonał m.in. papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego