BIAŁA NIŻNA

Sądecka wieś, leżąca w gminie Grybów.

Nazwa

Oczywiście pochodzi od przepływającej przez wieś rzeki Biała. W najwcześniejszych źródłach historycznych, pisanych łaciną, występuje pod zniekształconymi nazwami Bala Inferior (z łać. – niższy), Byala Inferior, Nyszna Byala, Nyznabyala, Nischa Byala, Nizna Biala, Niznia Biala.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
„Historya szkoły filialnej Białej Niżniej”, rękopis
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Maria Szumlańska – „Gródek, wieś koło Grybowa”, Tarnów 2002
Eugeniusz Kapustka ps. Marek, Bolesław Ptaszek ps. Rożek – „Partyzancka idzie wiara… Wspomnienia żołnierzy oddziału partyzanckiego BCh-LSB >Sępa<”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Biała Niżna”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, lipiec 2010

IrP