BEREST

Połemkowska wieś na Sądecczyźnie, leżąca w gminie Krynica-Zdrój.

Nazwa

Nazwa Berest pochodzi od rusińskiego określenia wiązu (gatunek drzewa) – brzost. Osiedlili się tu przybysze z Wołoszczyzny, czyli krainy z pogranicza późniejszych Rumunii, Mołdawii i Ukrainy; Łemkowie (Rusini) byli ich potomkami.

Źródła

„Drewniane cerkwie karpackie” – broszura w opracowaniu Stanisława Krycińskiego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy OM PTTK Warszawa, Warszawa 1984

„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009

Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Berest”, dodatek specjalny do miesięcznika „Sądeczanin”, czerwiec 2010 r.

IrP