BIAŁA NIŻNA – czasy nowożytne

W pierwszej połowie XIX w. Grybów wraz z okolicznymi 16 wsiami, w tym Białą Niżną, był własnością austriackiego barona Ferdinanda Hoscha, do którego należał także np. browar w Siołkowej oraz dwór sąsiadujący z rynkiem Grybowa (obecnie mieści się tam Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritasu).

W czasach bezlitosnego wyzysku feudalnego panowały tu nastroje antypańskie, które co pewien czas eksplodowały. W czasie rabacji chłopskiej Jakuba Szeli w 1846 r. grabieży uległ dwór w Białej Niżnej. W 1863 r. chłopi stąd razem z włościanami z innych wiosek zaatakowali z kolei powstańców styczniowych, których werbowano w Grybowie. Dokonali tego antypatriotycznego czynu prawdopodobnie dlatego, że Austriacy-zaborcy rozsiewali pogłoski o tym jakoby polscy powstańcy, wywodzący się głównie ze szlachty, chcieli przywrócić pańszczyznę, zniesioną dopiero co przez cesarza Franciszka Józefa…

W czasie I wojny światowej w Białej Niżnej nastąpiła koncentracja wojsk austriackich i niemieckich przed wielką bitwą z Rosjanami pod Gorlicami. Miejscową szkołę wybrano na polową kwaterę austriackiego Sztabu Generalnego. 13 października 1914 r. do Białej Niżnej zjechał następca tronu, późniejszy cesarz Austrii Karol Habsburg, potem zjawiał się tu jeszcze parokrotnie. Przebywał tu także cesarzNIEMIECKI Wilhelm II Hohenzollern. Potem w szkole i pobliskim klasztorze urządzono lazaret wojskowy. Szpital polowy zlokalizowano tutaj także w czasie kampanii wrześniowej w wojnie z Niemcami w 1939 r.