WYBORY DO SEJMIKU MAŁOPOLSKIEGO 1998-2014

Z Sącza (i nie tylko) pod Wawel

W pierwszej kadencji mandaty radnych wojewódzkich można było łączyć z mandatami poselskimi (Andrzej Szkaradek, Kazimierz Sas).

Funkcję przewodniczącego sejmiku sprawował w latach w 2005–2006 Witold Kozłowski; wiceprzewodniczącego Andrzej Szkaradek (1998–2002), Leszek Zegzda (2005–2006), Witold Kozłowski (2002–2004, 2010), Stanisław Dębski (2006–2007), Lucyna Nowogórska (2010).

Wicemarszałkami małopolskimi byli: Andrzej Romanek (2006–2007) i Leszek Zegzda (2007–2010).

Wyniki

11 X 1998

okręg wyborczy nr 4 Nowy Sącz,GORLICE)

Frekwencja 53,89%, tj. 144 048 spośród 267 303 uprawnionych, frekwencja w Małopolsce 47,46%.

Radni w sejmiku: AWS – 38, SLD – 13, UW – 6, PSL-UP-KPEiR – 3. Władzę objęła AWS z marszałkiem Markiem Nawarą.

Radni z okręgu nr 4: AWS – 5 mandatów, 73 913 głosów (56,88%), w tym: Andrzej Szkaradek – 29 368. Stanisław Kogut – 10 611, Stanisław Młyński – 8 257, Witold Kozłowski – 5 937, JanTUREK – 3 429; SLD – 1 mandat, 23 929 (18,42%), w tym Kazimierz Sas (SLD) – 13 619.

Mandatów nie uzyskały m.in. ugrupowania: Rodzina Polska – 8 949 (najwięcej głosów uzyskali Elżbieta Mróz i Józef Jungiewicz – po blisko 2 tys.), Unia Wolności – 8 812, Przymierze Społeczne – 6 795 (najwięcej Marian Morawski z PSL – 2 770).

27 X 2002

okręg wyborczy nr 6 NOWY SĄCZ, Gorlice, Limanowa)

Frekwencja 54,14%, tj. 172 195 spośród 369 527 uprawnionych, frekwencja w Małopolsce 45,91%. Z listy PO-PiS do sejmiku wybrano 11 radnych, LPR – 9, SLD-UP – 8, Wspólnoty Małopolskiej – 6, Samoobrony RP – 3, PSL – 2.

Radni z okręgu nr 6: PO-PiS: 2 mandaty – 40 250 (23,37%), w tym Stanisław Kogut – 17 194, Leszek Zegzda – 5 942; LPR: 1 mandat – 30 542 (17,74%), w tym Edward Ciągło – 10 841; SLD-UP: 1 mandat – 29 249 (16,99%), w tym Kazimierz Kotwica (7 896); Wspólnota Małopolska: 1 mandat – 23 519 (13,66%), w tym Witold Kozłowski – 7 215; Samoobrona RP: 1 mandat – 22 339 (12,97%), w tym Łukasz Pater – 7 159.

W 2005 r. E. Ciągło i S. Kogut został wybrani do parlamentu. 

26 XI 2006

okręg wyborczy nr 6 NOWY SĄCZ, Gorlice, Limanowa)

Frekwencja 50,20%, frekwencja w Małopolsce 45,97%.

Radni w sejmiku: PiS – 16 radnych, PO –13, PSL i LPR – po 4, LiD – 2.

Radni z okręgu: PiS: 3 mandaty – 69 474 (40,97%), w tym Andrzej Romanek (PiS) – 16 879, Witold Kozłowski (PiS) – 15 297, Paweł Śliwa – 5 816; PO: 1 mandat – 36 260 (21,38%), w tym Leszek Zegzda (PO) – 8 415; PSL: 1 mandat – 16 794 (9,90%), w tym Urszula Nowogórska – 4392; LPR: 1 mandat – 12 448 (7,34%), w tym Stanisław Dębski – 4 698.

Wyniki w Nowym Sączu:

PiS – 11 815 (najwięcej Andrzej Romanek – 5 319), PO – 8 111 (Leszek Zegzda – 5 132), LiD – 4 703 (Józef A. Wiktor – 3 163), ChRS – 1 314 (Adam Śledź – 466), LPR – 808 (Joanna Ciągło – 268), PSL – 773 (Aneta Dadaś-Szczerbicka – 172), KPEiR – 693 (Maciej Krajewski – 244), UPR – 640 (Kazimierz Fałowski – 211), Samoobrona RP – 458 (Aleksander Szkaradek – 120).

21 XI 2010

okręg wyborczy nr 6 (Nowy Sącz,GORLICE, Limanowa)

Frekwencja w okręgu 52,64%, w Nowym Sączu 49,69%, w Małopolsce 48,32%.

Radni w sejmiku: PO – 17, PiS – 16, PSL – 4, SLD – 2. Łącznie w wyborach startowało 110 kandydatów. Rządy objęła koalicja PO-PSL, desygnując na stanowisko marszałka Marka Sowę (PO), dotychczasowego wicemarszałka odpowiedzialnego za sprawy budżetowe i pozyskiwania unijnych środków w latach 2007–2010.

Radni z okręgu nr 6: PiS: 4 mandaty – 76 801, w tym Andrzej Romanek – 25 357, Paweł Śliwa – 11 097, Grzegorz Biedroń – 10 280, Andrzej Bulzak – 8 009; PO: 2 mandaty – 53 883, w tym Leszek Zegzda – 17 013, Zygmunt Berdychowski – 13 642.

Po raz pierwszy z okręgu sądecko-gorlicko-limanowskiego mandatów nie uzyskały: PSL – 17 686 głosów, SLD – 12 538. Ruch Wyborców J. Korwin-Mikkego zebrał 3 720 głosów, Prawica RP – 3 130.

Wyniki w Nowym Sączu:

W mieście poparcie w głosowaniu do samorządu wojewódzkiego wyglądało następująco: PO – 12 646, PiS – 12 602, SLD – 3 157, PSL – 973. Indywidualnie: L. Zegzda (PO) – 6 888, A. Romanek (PiS) – 5 309, Z. Berdychowski (PO) – 3 865, Paweł Badura (SLD) – 2 093, A. Bulzak (PiS) – 1974, Marta Mordarska (PiS) – 1 969, Stanisław Szarek (PiS) – 1 409, Wiesława Borczyk (PO) – 712, Paweł Śliwa (PiS) – 697, Michał Kądziołka (PSL) – 397, Grzegorz Biedroń (PiS) – 353, Tadeusz Nowak (Prawica PR) – 336, Grażyna Cempa-Pulit (SLD) – 275, Wiesław Śledź (PiS) – 270, Jan Golba (PO) – 267.

Najlepsi w powiecie nowosądeckim: A. Romanek – 14 712, Z. Berdychowski – 7 575, L. Zegzda – 5 972, A. Bulzak – 5 380, J. Golba – 4 429, W. Śledź – 2 138, M. Mordarska – 2 106, S. Szarek – 1 785, P. Badura – 1 491.

W październiku 2011 A. Romanka (wybranego posłem) zastąpiła w sejmiku M. Mordarska (5 112).

STAŻw sejmiku

12 lat – L. Zegzda

8 lat – W. Kozłowski, P. Śliwa

7 lat – S. Kogut,

5 lat – A. Romanek

4 lata – Z. Berdychowski, G. Biedroń, A. Bulzak, S. Dębski, K. Kotwica, S. Młyński, L. Nowogórska, Ł. Pater, K. Sas, A. Szkaradek, J.TUREK

3 lata – E. Ciągło, M. Mordarska

fot.:z arch. Jerzego Leśniaka