WYBORY BEZPOŚREDNIE PREZYDENTA, BURMISTRZÓW I WÓJTA NA SĄDECCZYŹNIE w latach 2002–2014

Pojedynki na szczycie 

Wybory bezpośrednie prezydenta, burmistrzów i wójta na Sądecczyźnie

w latach 2002–2014

Głosuje zwycięzca II tury J.A.Wiktor z synem Wojtkiem, 2002

Głosuje zwycięzca II tury J.A.Wiktor z synem Wojtkiem, 2002

Od 2002 r. wybory samorządowe ustawodawca rozszerzył o bezpośrednie wybory organów wykonawczych gmin. Do tej pory o obsadzeniu stanowisk wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast decydowały rady gmin (miast), a nie bezpośrednio ogół wyborców. Zmiana ustrojowa miała więc charakter fundamentalny: gospodarzy miast i gmin zaczęto wybierać w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich, dotychczasowy zarząd gminy został zastąpiony przez organ jednoosobowy: prezydenta, burmistrza, wójta (rozwiązania takiego nie obawiali się Słowacy, wprowadzając bezpośredni wybór primatorów już w 1990 r.). Pomysł bezpośrednich wyborów pojawiał się od początku demokracji samorządowej w Polsce, czyli od 1990 r., w gronie decydentów brakowało jednak odwagi, kolejne większości parlamentarne sprzeciwiały się tej formie elekcji, argumentując, że jednoosobowy ośrodek władzy, praktycznie bez kontroli, zostanie wyposażony w zbyt duże prerogatywy, co grozi patologiami i korupcją.

Z perspektywy kilkunastu lat należy stwierdzić, że była to decyzja ze wszech miar korzystna. Zapobiegła ona skrajnemu upolitycznieniu władzy publicznej. Szefowie samorządów, wybierani od 1990 r. przez koalicje radnych stawali się ich zakładnikami, wręcz „więźniami”, mogli być w dowolnym momencie odwołani np. poprzez nieudzielenie absolutorium lub naWNIOSEK zgłoszony podczas sesji zwykłą większością głosów. Od 2002 r. zyskali o wiele mocniejszą pozycję, przestali być zależni od zmieniających się układów w radzie, uwolnili się od możliwości politycznych szantażów, zyskali szerokie kompetencje.

Wybory bezpośrednie zdynamizowały życie samorządowe, zyskały od razu powszechną akceptację społeczną, pozwoliły bowiem mieszkańcom dokonać świadomego wyboru konkretnej osoby i głoszonego przez nią programu. Budując relację „mój prezydent, mój burmistrz, mój wójt” wyzwoliły dodatkowe dobre emocje, były wielkim krokiem w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Wybory bezpośrednie burzyły dotychczasowe układy partyjne i czyniły klarowniejszym proces podejmowania decyzji, który do tej pory był niezbyt przejrzysty.

W pierwszych latach demokracji samorządowej na Sądecczyźnie nie brakowało konfliktów i zadrażnień między organem uchwałodawczym (radą) a wykonawczym (zarządem gmin). Prezydent (burmistrz, wójt) był zmuszony do szukania akceptacji swoich decyzji w podzielonej radzie, proporcjonalnej obsady stanowisk w zarządzie, składania różnego rodzaju propozycji korzyści w zamian za poparcie (trwanie na stanowisku). Niejednokrotnie decyzje przewodniczącego zarządu były torpedowane (przegłosowywane) przez pozostałych członków zarządu.

Liderzy Porozumienia Sądeckiego, 2002 r.

Liderzy Porozumienia Sądeckiego, 2002 r.

Od 2002 r. mechanizm wyborczy stał się prosty, zrozumiały dla każdego, identyczny jak wybory na prezydenta RP. Głosując na burmistrza czy wójta, wybiera się (skreśla) tylko jednego kandydata. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał w I turze wymaganego poparcia ponad 50%, wówczas przeprowadza się za dwa tygodnie II turę wyborów dla dwóch kandydatów z największą ilością głosów.

Nowością w kampaniach wyborczych stały się debaty medialne z udziałem kandydatów, dające możliwość autoprezentacji i przedstawienia programów.

Referenda przed wyborami

Dotychczasowi szefowie zarządów gmin usiłowali bronić swoich stanowisk w głosowaniu bezpośrednim. Nie wszystkim to się udało, można nawet mówić o kadrowym trzęsieniu ziemi. Pomimo zwycięstw w I turze, w drugiej ulegli niespodziewanie rywalom m.in. długoletni prezydent Nowego Sącza Andrzej Czerwiński i burmistrz Krynicy-Zdroju Jan Golba. W ich przypadkach mieliśmy do czynienia z mobilizacją („wszyscy przeciwko liderowi”) i przepływem elektoratu. Zmiana władzy podyktowana była też kryzysami samorządowymi, których finałem były referenda w sprawie odwołania rad gmin (co wiązało się automatycznie z odwołaniem przewodniczącego zarządu) właśnie w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju. Oba referenda okazały się nieskuteczne z powodu kiepskiej frekwencji, niemniej obie ekipy rządzące (w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju) poniosły trwały uszczerbek na swoim autorytecie, skutkujący odłożonymi w czasie porażkami podczas wyborów bezpośrednich.

Porażka Andrzeja Czerwińskiego w wyborach w 2002 r. do dziś jest przedmiotem dyskusji w zawiązywanych co cztery lata samorządowych sztabach wyborczych. Odpowiedzi na pytanie: jak to się stało, że rządzący przez siedem lat miastem prezydent, legitymujący się niemałymi sukcesami inwestycyjnymi, wybrany niezłym wynikiem posłem do Sejmu RP w 2001 r. i posiadający w I turze wyborów bezpośrednich 27 X 2002 r. ok. 3,6 tys. głosów przewagi nad drugim w kolejności rywalem, nieoczekiwanie przegrywa z nim w II turze dwa tygodnie później (10 XI). Odpowiedzi jest kilka, wspomniane referendum, kac po kryzysie śmieciowym związanym z protestami mieszkańców i blokadą wysypiska w Zawadzie – Brzezinach, dezorientacja elektoratu (w 2001 r. po wyborze do parlamentu A. Czerwiński zrezygnował ze stanowiska prezydenta Nowego Sącza, by po roku ponownie się o ten urząd ubiegać), „zmęczenie materiału” ekipy skupionej wokół A. Czerwińskiego, wreszcie rosnące niezadowolenie społeczne z powodu prywatyzacji majątku komunalnego.

Pamiętajmy też, że początek XXI w. był w kraju okresem sukcesów lewicy, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w 2001 r. Józef Antoni Wiktor, formalnie bezpartyjny, legitymując się rekomendacją SLD i Unii Pracy, zyskał poparcie także środowiska referendalnego oraz istotnej części elektoratu rywalizujących z nim w I turze przeciwników ekipy rządzącej w sądeckim ratuszu: Zofii Pieczkowskiej, Jerzego Gwiżdża, BożenyJAWOR. Niejako w rewanżu nowy prezydent powołał swoją konkurentkę, Zofię Pieczkowską na stanowisko wiceprezydenta, a Jerzemu Gwiżdżowi powierzył prezesurę Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Spektakularna porażka kierującego samorządem pod Górą Parkową od 1988 r. Jana Golby miała źródło w akcji środowisk wiejskich (na czele z radnym-pszczelarzem Czesławem Jungiem z Berestu), które miały burmistrzowi za złe rzekomą dyskryminację wsi okalających Krynicę i dbanie jedynie o uzdrowisko („miasto żyje kosztem wsi”). Klimat poreferendalny ułatwił potem Emilowi Bodzionemu, nauczycielowi z podkrynickich Polan, rzecznikowi grup wiejskich, dojście do władzy na dwie kadencje (2002–2010).

Przez długie lata wybory nadzorował komisarz-sędzia Zdzisław Błażowski (zm w 2007 r.)

Przez długie lata wybory nadzorował komisarz-sędzia Zdzisław Błażowski (zm w 2007 r.)

Nowe i stare twarze

W wyborach bezpośrednich 2002 r. przegrali też już w I turze rządzący Grybowem Piotr Piechnik, Muszyną Włodzimierz Oleksy i Starym Sączem Marian Kuczaj. Nowymi twarzami w samorządzie okazali się szefowie gmin Gródek nad Dunajcem (Stefan Wolak) i Łabowej (Marek Janczak zdetronizował rekordzistę, rządzącego gminą od 1973 r. Władysława Karpierza).

Obronili natomiast swoje pozycje wytrawni włodarze gmin: Chełmiec (Stanisław Poręba), Grybów (Piotr Krok), Kamionka Wielka (Kazimierz Siedlarz), Korzenna (Jan Budnik), Łącko (Franciszek Młynarczyk), Łososiny Dolnej (Stanisław Golonka), Nawojowej (Stanisław Kiełbasa), Podegrodzia (Ryszard Marcinek), Rytra (Władysław Wnętrzak). Za naturalne należy też uznać zwycięstwo Edwarda Bogaczyka w Piwnicznej-Zdroju, wiceburmistrza w latach 1998–2002, jego poprzednik Marian Czop nie ubiegał się o reelekcję z powodu stanu zdrowia.

Reasumując: pierwsze bezpośrednie wybory prezydenta, burmistrzów i wójtów w 2002 r. w dużej mierze ukształtowały władzę samorządową na Sądecczyźnie w następnych latach, zbudowały elitę samorządową, umocniły w większości pozycję liderów, czego dowodem był brak kontrkandydatów dla dotychczasowych wójtów w wyborach w 2006 r. w Gródku n. Dunajcem, Kamionce Wielkiej, Łącku i Nawojowej (powtórnie także w 2010 r.), w Łososinie Dolnej w 2010 r., wysokie zwycięstwa Mariana Cyconia w Starym Sączu w 2006 i 2010 r., brak rywala dla burmistrza Muszyny Jana Golby w 2010 r. Dowodem na umocnienie zwycięskich wyborów, początkowo niewielką różnicą głosów (41), jest prezydentura w Nowym Sączu: w 2006 r. Ryszard Nowak, cztery lata później druga tura już nie była potrzebna.

Trudno jednak o żelazne reguły: po 27 latach rządów walkę o fotel wójta w Łącku przegrał z Januszem Klagiem – Franciszek Młynarczyk, legenda nowosądeckiego samorządu, naczelnik i wójt w latach 1983–2010.

Jedynym włodarzem z bezpośrednich wyborów odwołanym przed upływem kadencji podczas referendum 18 maja 2008 r. była burmistrz Piwnicznej-Zdroju Joanna Leśniak.

Bezwzględnymi zwycięzcami bezpośrednich wyborów w 2002, 2006, 2010 i 2014 roku jest sześciu samorządowców: Piotr Krok w Grybowie, Kazimierz Siedlarz w Kamionce Wielkiej, Marek Janczak w Łabowej, Stanisław Golonka w Łososinie Dolnej, Stanisław Kiełbasa w Nawojowej i Władysław Wnętrzak w Rytrze. Do tego grona mógł dołączyć Marian Cycoń, który po wygraniu wyborów (2010) na burmistrza w Startym Sączu został posłem na Sejm RP i był zmuszony w 2011 r. zrezygnować ze stanowiska na rzecz mandatu parlamentarnego.

Noc wyborcza w sztabie A. Czerwińskiego, 2002

Noc wyborcza w sztabie A. Czerwińskiego, 2002

Ważną konstatacją jest też apolityczny tzw. wolny od partyjnej rywalizacji charakter bezpośrednich wyborów. Wójtowie i burmistrzowie wygrywają wybory pod szyldem lokalnych komitetów wyborczych, różnego rodzaju „porozumień” i „wspólnot”. Kandydaci wyłącznie z list klasycznie partyjnych (PO, PiS, SLD, wcześniej LPR czy Samoobrona RP) muszą pogodzić się z goryczą porażek. Wyjątkiem jest tu prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który – oprócz komitetu wyborczego PiS, którego jest członkiem od samego początku istnienia partii – opiera start w wyborach także o własny komitet wyborczy.

 

Wybory prezydenckie w Nowym Sączu 2002–2010

27 X 2002 – I tura

Frekwencja 47,03% (29 873 osoby).

Andrzej Czerwiński (Porozumienie Sądeckie/PO/PiS) – 8 657 (29,52%), Józef Antoni Wiktor (bezp., rekomendowa­ny przez SLD-UP) – 5 017 (17,11%), Zofia Pieczkowska (Dobra Rada) – 3 898 (13,29%), Jerzy Gwiżdż (Twoje Miasto) – 3 866 (13,18%), BożenaJAWOR (Mała Ojczyzna) – 3780 (12,89%), Krystyna Zając (LPR) – 1 592 (5,43%), Mieczysław Gwiżdż (Sądeczanie Razem) – 1134 (3,87), Zofia Pawłowska-Nowak (Samoobrona RP) – 754 (2,57%), Janusz Gumularz – 626 (2,13%).

10 XI 2002 – II tura

Frekwencja 35,03% (22 271 osób).

  1. A. Wiktor – 11 890 (54, 18%), A. Czerwiński – 10 054 (45,81%). 

12 XI 2006 – I tura

Frekwencja 47,64% (31 384 osoby).

Ryszard Nowak (PiS) – 10 129 (32,78%), Piotr Lachowicz (PO) – 8 409 (27,22%), Jerzy Gwiżdż (Sądecki Dialog) – 5 839 (18,90%), Kazimierz Sas (LiD) – 4 956 (16,04%), Jacek Chronowski (ChRS) – 1 565 (5,07%).

26 XII 2006 – II tura

Frekwencja 38,62% (25 473 osoby).

  1. Nowak –12 664 (50,09%), P. Lachowicz – 12 623 (49,91%). 

21 XI 2010

Frekwencja 49,69% (33 286 osób).

  1. Nowak (popierany przez własny komitet wyborczy oraz PiS) – 19 789 (60,14%), Piotr Lachowicz (PO) – 8 176 (24,85%), Kazimierz Sas (SLD) – 3 115 (9,47%), Wiesław Kądziołka (Nasze MiastoNOWY SĄCZ) – 1 032 (3,14%) i Tadeusz Nowak (Prawica RP) – 793 (2,41%). Druga tura nie była potrzebna. 

Wybory burmistrzów na Sądecczyźnie 2002–2010

27 X (I tura) i 10 XI (II tura) 2002

W I turze rozstrzygnięto wybory w Grybowie, Muszynie, Piwnicznej-Zdroju i Starym Sączu, w II turze – w Krynicy-Zdroju.

Grybów (frekwencja 64,89%): Wojciech Ślusarczyk (SLD-UP) – 1 717 (55,71%), Piotr Piechnik (Ziemia Grybowska) – 1 192 (38,68%), Władysław Obrzut (LPR) – 173 ((5,61%);

Krynica-Zdrój (frekwencja 54,07%;): Jan Golba (SLD-UP) – 3 116 (43,71%), Emil Bodziony (Krynicki Ruch Samorządowy) – 3 027 (42,47%), Jan Boligłowa (Porozumienie SpołeczneNASZA Gmina) – 985 (13,82%); II tura (frekwencja 55,95%): E. Bodziony – 3 977 (53,50%), J. Golba – 3 457 (46,50%);

Muszyna (frekwencja 61,31%): Waldemar Serwiński (Ruch Samorządowy Miasta i Gminy Muszyna) – 2 488 (50,88%), Włodzimierz Oleksy FORUM Samorządowe) – 2 016 (41,23%), Ludwik Sajdak (SLD-UP) – 175 (3,58%), Piotr Krzyżak (LPR) – 137 (2,80%), Marian Jarzębak (PSL) – 74 (1,51%);

Piwniczna-Zdrój (frekwencja 52,57%): Edward Bogaczyk (Miejsko-Gminny Głos Wyborczy) – 2 173, Józef Spiechowicz (Piwniczna 2002) – 933, Czesław Paprota (Przymierze Miasta i Gminy) – 807;

Stary Sącz (frekwencja 57,63%): Marian Cycoń (Gminne Porozumienie Wyborcze) – 5 687, Marian Kuczaj (LPR) – 2 255, Jan Kupczak (Starosądecki Ruch Samorządowy) – 773, Wiesław Łos (SLD – UP) – 137.

12 XI (I tura) i 26 XI (II tura) 2006

W I turze wybrano burmistrzów w Grybowie, Muszynie i St. Sączu, w II w Krynicy-Zdroju i Piwnicznej-Zdroju.

Grybów (frekwencja 55,88%): Jarosław Gliński (Porozumienie Grybowskie) – 699 (26,14%), Wiesław Machaczek (SD) – 263 (9,84%), Anna Majcher NASZE MIASTO) – 274 (10,25), Piotr Piechnik (Mała Ojczyzna) – 1 438 (1 438);

Krynica-Zdrój ((frekwencja 53,55%): Emil Bodziony (Krynicki Ruch Samorządowy) – 2 716 (37%), Jan Golba (Porozumienie Krynica-Zdrój) – 3 035 (42%), Dariusz Reśko (Krynicka Akcja Samorządowa) – 1 518 (20,88%); II tura (frek. 53,72): E. Bodziony – 4 084 (55,85%), J. Golba – 3 228 (44,15%);

Muszyna (frekw. 53,2%): Włodzimierz Oleksy FORUM Samorządowe) – 1 582 (33,14%), Waldemar Serwiński (Ruch Samorządowy) – 2 920 (64,68%);

Piwniczna-Zdrój (frekwencja 46,72%): Edward Bogaczyk – 816 (22,19%), Franciszek Górka – 146 (4,01%), Andrzej Korus – 497 (13,64%), Bartłomiej Kościółek – 368 (10.10%), Joanna Leśniak 1 612 (44,24%), Mirosław Warzecha – 205 (5,63%); II tura (frekwencja 45,06): E. Bogaczyk – 1 459 (41,44%), J. Leśniak – 2 062 (58,56%);

St. Sącz (frekwencja 51,4%): Marian Cycoń (Gminne Porozumienie Wyborcze) – 7 423 (90,15%), Bogusław Job (PO) – 811 (9,85%).

21 XI (I tura) i 5 XII (II tura) 2010

W I turze wybrano burmistrzów Grybowa, Muszyny (jeden kandydat), Piwnicznej-Zdroju i St. Sącza, w II turze – Krynicy-Zdroju.

Grybów (frekwencja 55,29%): Piotr Piechnik (Mała Ojczyzna) – 1 729 (64,32%), Jarosław Gliński (Porozumienie Grybowskie) – 959 (35, 68%);

Krynica-Zdrój (frekwencja 54,41%): Emil Bodziony (Krynicki Ruch Samorządowy) – 2 459 (33,06%), Dariusz Reśko (Krynica Akcja Samorządowa) – 2 090 (28,09%), Piotr Ryba Czas na Rozwój Gminy, PiS) – 1 039 (13,93%), Katarzyna Zygmunt – 844 (11,35%), Jan Boligłowa (Wspólna Sprawa) – 486 (6,53%), Krzysztof Cycoń (Kryniczanie Razem) – 369 (4,96%), Józef Król (Nowoczesne Uzdrowisko) – 154 (2,07%); II tura: E. Bodziony – 3 037 (47,64%), D. Reśko – 3 338 (52,36%);

Muszyna (frekwencja 52,96%): Jan Golba (Muszyńska Wspólnota Samorządowa) – 4 441 (94,37%);

Piwniczna-Zdrój (frekwencja 45,29%): Edward Bogaczyk – 2350 (64,45%), Jacek Łukasik (PiS) – 821 (22,52%), Andrzej Puchalski (Tak dla Prawdy i Rozwoju) – 475 (13,03%);

St. Sącz (frekwencja 52,11%): Marian Cycoń (Gminne Porozumienie Wyborcze) – 7 233 (80,73%), Edward Ciągło (PiS) – 1 726 (19,27%).

Wybory wójtów na Sądecczyźnie 2002–2010

27 X (I tura) i 10 XI (II tura) 2002

W I turze rozstrzygnięto wybory w gminach: Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Rytro; w II turze – Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Łabowa, Podegrodzie.

Chełmiec (frekwencja 57,44%): Marek Kwiatkowski (Sprawiedliwość, Praca, Rodzina) – 2 159 (27,06%), Zbigniew Piekarski (Ruch Samorządowy) – 1 800 (20,06%), Stanisław Poręba (Porozumienie Dla Przyszłości) – 3 372 (37,58%), Bernard Stawiarski (Zgoda) – 1 642 (18,30%); II tura (frekwencja 43,7%): S. Poręba – 3 871 (54,84%), M. Kwiatkowski – 3 188 (45,16%);

Gródek n. Dunajcem (frekwencja 58,32%): Stefan Wolak (Wspólna Gmina) – 1 109 (31,93%), Stanisław Szarota (Wspólnota) – 832 (23,96%), Józef Tobiasz (PSL) – 688 (19,81%), WawrzyniecKALISZ (Grupa Obywatelska) – 433 (12,47%) i Mieczysław Hajduga (Agroturystyka) – 411 (11,83%); II tura (frekwencja 51,4%): S. Wolak – 1 977 (62,96%), S. Szarota – 1 163 (37,04%);

Grybów (frekwencja 57,63%): Piotr Krok (Sądecki Ruch Samorządowy) – 6 815 (78,27%), Anna Matuła (Bądźmy Razem) – 1 173 (13,47%), Piotr Obrzut (SLD-UP) – 719 (8,26%);

Kamionka Wielka (frekwencja 56,17%): Kazimierz Siedlarz (Samorządna Gmina) – 2 119 (64,11%), Antoni Potoniec (Rodzina,POMOC, Praca, Rozwój) – 600 (18,15%), Józef Janus (Mystków) – 415 (12,56%), Ludwik Nowak (Samoobrona RP) – 171 (5,17%));

Korzenna (frekwencja 60,49%); Jan Budnik (Twoja Gmina) – 2 912 (52,85%), Leszek Skowron NASZA Mała Ojczyzna) – 1 176 (21,34%), Andrzej Grygiel (Swój Gospodarz w Naszej Gminie) – 1 139 (20,67%), Jerzy Szychta (Wspólnota Chłopska) – 283 (5,14%);

Łabowa (frekwencja 58,84%): Marek Janczak (Gmina Łabowa – Mała Ojczyzna) – 904 (46,34%), Władysław Karpierz (Wspólna Gmina) – 783 (40,13%), Eugeniusz Mąka (Młodość, Doświadczenie, Rozwój) – 264 (13,53%); II tura (frekwencja 57,4%): M. Janczak – 1 007 (52,01%), W. Karpierz – 929 (47,99%);

Łącko (frekwencja 55,74%): Franciszek Młynarczyk (Łącki Ruch Samorządowy) – 3 985 (70,48%), Tadeusz Gurgul (Wspólna Przyszłość) – 1 341 (23,72%), Władysław Ścianek (SLD-UP) – 328 (5,80%);

Łososina Dolna (frekwencja 60,51%): Stanisław Golonka (Razem dla Gminy) – 3 236 (79,98%), Józef Jungiewicz (LPR) – 813 (20,08%);

Nawojowa (frekwencja 60,00%): Stanisław Kiełbasa (Gminna Wspólnota Samorządowa) – 1 915 (64,41%), Jan Kulpa (SLD-UP) – 761 (25,60%), Krzysztof Mączka (Ruch Samorządowy Ziemi Nawojowskiej) – 297 (9,99%);

Podegrodzie (frekwencja 54,54%): Ryszard Marcinek (PodegrodzkieFORUM Samorządowe) – 1 808 (43,18%), Stanisław Łatka (Budżet i Odpowiedzialność) – 1 227 (29,30%) i Władysław Wardęga (PSL) – 1 152 (27,51%); II tura (frekwencja 53,08%): R. Marcinek – 2 121 (51,19%), Stanisław Łatka – 2 022 (48,81%);

Rytro (frekwencja 64,49%): Władysław Wnętrzak (Społeczny Komitet Wyborczy) – 1 273 (73,12%), Jan Kulig (Rytrzanie Razem) – 246 (14,13%), Zbigniew Chajko (Porozumienie) – 222 (12,75%).

12 XI (I tura) i 26 XI (II tura) 2006

W Gródku n. Dunajcem, Kamionce Wielkiej, Łącku i Nawojowej dotychczasowi wójtowie nie mieli kontrkandydatów.

Chełmiec (frekwencja 54,93%)): Stanisław Poręba (Porozumienie dla Przyszłości) – 4 188 (43,74%), Bernard Stawiarski (Zgoda) – 3 231 (33,74%), Danuta Tobiasz (Sprawiedliwość, Praca, Rodzina) – 2 156 (22,52%); II tura (frekwencja 47,40%): S. Poręba – 3 828 (45,79%), B. Stawiarski– 4 532 (54,21%);

Gródek n. Dunajcem (frekwencja 43,12%): Stefan Wolak (Wspólna Gmina, PSL) – 2 242 (85,18%);

Grybów (frekwencja 54,53%): Piotr Krok (Sądecki Ruch Samorządowy) – 7 270 (82,74%), Jan Obrzut (Grybowski Ruch Samorządowy) – 1 517 (17,26%);

Kamionka Wielka (frekwencja 45,15%): Kazimierz Siedlarz (Jedność Wiejska) – 2 396 (84,13%);

Korzenna (frekwencja 57,50 %): Jan Budnik (Twoja Gmina) – 1 801 (32,43%), Leszek Skowron(Twój Samorząd) – 3 753 (67,57%);

Łabowa (frekwencja 52,86%): Marek Janczak (Mała Ojczyzna) – 1 485 (79,28%), Jan Maciuszek (LPR) – 153 (8,1%), Eugeniusz Mąka – 235 (12,55%);

Łącko (frekwencja 46,70%): Franciszek Młynarczyk (Łącki Ruch Samorządowy) – 3 781 (77,45%);

Łososina Dolna (frekwencja 56,75%): Stanisław Golonka NASZA Gmina) – 2 685 (66,33%), Jerzy Schneider (ChRS) – 1 362 (33,67%);

Nawojowa (frekwencja 49,97%): Stanisław Kiełbasa (Gminna Wspólnota Samorządowa) – 2 326(87,48%);

Podegrodzie (frekwencja 57,38%): Małgorzata Gromala – 986 (20,92%), Stanisław Łatka (Budżet i Odpowiedzialność) – 1 483 (31,46%), Ryszard Marcinek (Samorządna Gmina) – 701 (14,87%), Edward Paszek (Strażacy Gminy Podegrodzie) – 1 364 (28,94%), Stanisław Tomczyk (Sprawna Gmina) – 180 (3,82%); II tura (frekwencja 50,54%): S. Łatka – 2 257 (54,23%), E. Paszek – 1 905 (45,77%);

Rytro (frekwencja 57,80%): Ireneusz Brokos (LPR) – 205 (12,76%), Zbigniew Chajko (Porozumienie Ryterskie) – 579 (36,05%), Władysław Wnętrzak (Społeczny Komitet Wyborczy) – 822 (51,18%).

21 XI (I tura) i 5 XII (II tura) 2010

W I turze rozstrzygnięto wybory w Chełmcu, Gródku n. Dunajcem, Grybowie, Korzennej, Łabowej, Łososinie Dolnej (jeden kandydat), Nawojowej (jeden kandydat) i Rytrze, w II turze – w Kamionce Wielkiej, Łącku i Podegrodziu.

Chełmiec (frekwencja 60,78%): Bernard Stawiarski (Zgoda Łączy) – 5 953 (50,93%), Marek Kwiatkowski (Sprawiedliwość, Praca, Rodzina, PiS) – 3 297 (28,21%), Stanisław Poręba (Porozumienie Ponad Podziałami) – 1 472 (12,59%), Urszula Żak (Czas na Zmiany) – 966 (8,26%);

Gródek n. Dunajcem (frekwencja 53,79%): Józef Tobiasz – 2 072 (57,31%), Stefan Wolak (Wspólna Gmina) – 1 510 (42,69%);

Grybów (frekwencja 55,68%): Piotr Krok (Porozumienie Samorządowe) – 6 678 (69,60%), Piotr Wojtas NASZA Gmina) – 2 917 (30,40%);

Kamionka Wielka (frekwencja 56,13%): Kazimierz Siedlarz (Samorządna Jedność Wiejska) – 1 623 (42,41%), Antoni Potoniec (Wspólnota Gminy) – 1 255 (32,79%), Czesław Jeleń (PiS) – 949 (24,80%); II tura: K. Siedlarz – 1 776 (57,93%), A. Potoniec – 1 290 (42,07%);

Korzenna (frekwencja 63,89%): Leszek Skowron (Twój Samorząd Twoja Decyzja) – 4 211 (64,80%), Waldemar Olszyński (Moja Gmina) – 2 287 (35,20%);

Łabowa (frekwencja 60,74%): Marek Janczak (Mała Ojczyzna) – 1 242 (52,05%), Piotr Izworski (Kompetencje i Uczciwość) – 597 (25,02%), Paweł Juś (Teraz Łabowa) – 413 (17,31%), Eugeniusz Klimczak (Gospodarna Gmina) – 99 (4,15%), Julian Mąka – 35 (1,47%);

Łącko (frekwencja 56,03%): Janusz Klag (Wspólnota Samorządowa) – 2 844 (44,53%), Franciszek Młynarczyk (Łącki Ruch Samorządowy) – 2 090 (32,72%), Jacek Kwit (łącka Inicjatywa Samorządowa) – 1 453 (22,75%); II tura: J. Klag – 3 386 (58,44%), F. Młynarczyk – 2 490 (41,56%);

Łososina Dolna (frekwencja 46,96%): Stanisław Golonka (Solidarnie dla Przyszłości) – 2 431 (69,18%);

Nawojowa (%), frekwencja 43, 26%): Stanisław Kiełbasa (Gminna Wspólnota Samorządowa) – 2 150 (87,29;

Podegrodzie (frekwencja 62,61%): Małgorzata Gromala – 2 500 (45,41%), Stanisław Łatka (Budżet i Odpowiedzialność) – 2 315 (42,05%), Marek Uszko (PiS) – 351 (6,37%), Grzegorz Sudo (Stawiamy na Rozwój) – 340 (6,18%); II tura (frekwencja 57,16%): M. Gromala – 2 630 (51,36%), S. Łatka – 2 491 (48,64%);

Rytro (frekwencja 64,88%): Władysław Wnętrzak (Społeczny Komitet Wyborczy) – 972 (51,98%); Robert Tokarczyk (Ryterski Komitet Wyborczy) – 898 (48,02%).