TEMPLER Izydor

(1892-?) generał armii izraelskiej, służący w Nowym Sączu. Urodził się 10.06.1892.

Przebieg służby

Oficer armii austriackiej, potem w Wojsku Polskim, w 1. pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sączu przynajmniej od 1928 r.: dowódca plutonu i kompanii saperów, oficer materiałowy, a w 1939 r. kwatermistrz pułku w stopniu kapitana. Po klęsce w kampanii wrześniowej w 1939 r. przedostał się do Rumunii, skąd wywiezionoGO do obozu jenieckiego w Niemczech.

Po II wojnie światowej wrócił do Polski, służył w ludowym WP, ale w końcu lat 50. wyjechał do Izraela, gdzie dochrapał się rangi generała.

(IrP)

Źródła

„Bóg, honor, ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej” podRED. Jerzego Leśniaka i Henryka Szewczyka, Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja Sądecka, Nowy Sącz-Warszawa 2009

www.muzeumwp.pl