ŚLIWIEŃSKI Stanisław

(1872-1946)

generał brygady Wojska Polskiego, pochodzący zGORLIC

Urodził się 22.01.1872 w Gorlicach. Uczeń gimnazjum w Jaśle, studiował prawo prawdopodobnie na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

Przebieg służby

Od 1898 r. służył jako prawnik w armii austriackiej w sądach wojskowych w Hrubieszowie, Lublinie, Przemyślu i Lwowie. Awanse: 1900 – podporucznik, 1916 – porucznik, 1918 – kapitan.

W Wojsku Polskim od 22.11.1918 jako sędzia wojskowy we Lwowie i Przemyślu. Od 1923 r. sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego, od 1934 r. w stanie spoczynku. Awanse w WP: 1918 – major, 1920 – podpułkownik, 1921 – pułkownik ze starszeństwem od 1919 r., 1927 – gen. brygady.

W czasie II wojny światowej mieszkał we Francji, zmarł tamże 20.06.1946 w Aix-les-Bains.

(IrP)

Źródła

Piotr Stawecki SŁOWNIK biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania, Warszawa 1991

www.old.klubgorliczan.pl