MARCHEWKA Anna

Profesor kultury fizycznej, pochodząca z Ziemi Limanowskiej.

Z/d Stożek. Urodzona 3 czerwca 1960 r. w Kasince Małej (gmina Mszana Dolna). Absolwentka policealnego Medycznego Studium Zawodowego Fizjoterapii w Krakowie i rehabilitacji w tamtejszej Akademii Wychowania Fizycznego z 1985 r.

Lekkoatletka, biegaczka na średnich dystansach, zawodniczka klubów sportowych Wisła i AZS AWF Kraków. Do 1990 r. fizjoterapeutka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Ponadto od 1985 r. pracownik naukowo-dydaktyczna Instytutu Rehabilitacji w macierzystej AWF: od 1992 r. doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w zakładzie sportu inwalidów, w latach 1995-2002 kierownik zakładu sportowo-rekreacyjnych form rehabilitacji ruchowej, w latach 2005-06 prodziekan wydziału rehabilitacji ruchowej ds. studiów zaocznych, od 2006 r. dr habilitowana, profesor nadzwyczajna, kierownik katedry rehabilitacji klinicznej i dziekan wydziału rehabilitacji ruchowej, a od 2014 r. prof. zwyczajna.

Od 2011 r. członkini komitetu rehabilitacji, kultury fizycznej i integracji społecznej Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu prac (m.in. współautorka podręcznika „Wychowanie fizyczne specjalne” z 1999 r.) i badań naukowych.

Ponadto trenerka i działaczka sportu dla inwalidów oraz olimpiad specjalnych, m.in. w 1998 r. w Krakowie współorganizatorka pierwszej w Polsce Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Pacjentów po Przeszczepach Narządów.

(IrP)

 

Źródła

www.mszana.pl

www2.awf.krakow.pl