KRÓLOWA GÓRNA – kierownicy i dyrektorzy szkoły

Stanisław Sontag 1948-53 (zginął tragicznie)
Anna Maciak 1953-56
Stanisław Michalik 1956-67 (przeniesiony do SzP w Ptaszkowej, potem inspektor szkolny w Grybowie)
Andrzej Tomasiak 1967-74
Maria Wacławiak 1974-2005
Stanisław Poręba od 1999 r. dyr. gimnazjum, a od 2005 r. dyr. Zespołu Szkół