KICZNIA – parafia

W księdze „Liber beneficiorum” Jan Długosz poinformował, że w II połowie XV w. kicznianie uiszczali biskupowi krakowskiemu dziesięcinę snopkową i konopną o wartości 15 grzywien, a plebanowi z Łącka dziesięcinę pieniężną w wysokości 8 groszy. W 1529 r. biskup nadal inkasował dziesięcinę snopkową, a pleban pieniężną z sołectwa oraz meszne (opłata za odprawianie mszy). W 1698 r. wieś jako całość płaciła 93 zł 10 groszy dziesięciny, ponadto każdy kmieć oddzielnie oraz ówczesny sołtys Jan Humański odstawiał łąckiemu plebanowi po 4 wiertele (ćwiertnie) owsa.

Parafię w samej Kiczni erygowano dopiero w 1985 r. Antoni Faron, dzisiejszy sołtys Kiczni, pamięta początki. Będąc członkiem rady parafialnej, z późniejszym proboszczem ks. Marianem Wójcikiem, udali się do sufragana tarnowskiego ks. bpa Józefa Gucwy z postulatem powołania osobnej parafii. Biskup orzekł, że bywają przecież w kraju nawet mniejsze i ich poparł.

Jak pisze sołtys Jan Szlęk w swych zapiskach, wcześniej doszło już do wyprawy delegacji z Kiczni do biskupa Gucwy w sprawie budowy kaplicy. Odbyło się to „bez wiedzy ks. Dziekana Pawła Tyrawskiego (…) ten Komitet miał wiele nieprzyjemności za to że bez wiedzy Dziekana pojechał do Tarnowa, bo pierwsza władza to jest Dziekan a następna Biskup a oni to pominęli Dziekana a on się strasznie o to użalał na zebraniu we wsi”*.

Ks. Wójcik najpierw zamieszkał kątem u Jana Jędraczki w pokoju z wiktem i opierunkiem, ale najszybciej wybudowano dla niego mieszkanie, do którego wprowadził się 1 maja 1985 r. Plebania umieszczona została w… kościele: wpasowana jest w bryłę świątyni. O ile wejście do kościoła znajduje się od frontu, to do plebanii wchodzi się niejako od… zakrystii.

Parafia obejmuje rejon Kiczni oraz części Jastrzębia i Woli Kosnowej. Z kolei mieszkańcy domów z tzw. Wyrobisk są przypisani do parafii w Łącku, a kicznianom z innych domów jest z kolei bliżej do kościoła w Młyńczyskach.

Bezimienny dzwon jest darem z Woli Piskulinej. Kiedy jeszcze był kołysany ręcznie, wypadło z niego serce; teraz jest już uruchamiany elektrycznie w wolnostojącej dzwonnicy. Obecnie proboszczem jest ks. Zdzisław Socha.

*Uwaga: w cytatach zachowano pisownię oryginalną.