KICZNIA – kościół

Początkowo stał tutaj tylko drewniany barak – prowizoryczna kaplica. Inwestorem kościoła pw. św. ojca Maksymiliana Marii Kolbego został pierwszy proboszcz – ks. Marian Wójcik, który potem przewodził parafii w Szalowej. Grunt pod kościół (także teren na cmentarz, 27 kwietnia 1990 r. pierwszym jego „lokatorem” został zmarły Jan Sopata) ofiarowali Józefa i Stanisław Jurkowscy. Jak pisał sołtys Szlęk*: „w roku 1983 [obywatele wsi] przepracowali 1200 dni pieszych i 72 dni traktorami (…) głównym budowniczym był ob. Baziak Gienek z Czernca a dogląd nad budową miał inżynier Klag z Czernca budowa posuwała się powoli lecz dokładnie budowniczy Baziak był bardzo dokładny i wymagający od pracowników dokładności (…) na rok 86 zwolniono budowniczego Baziaka a budową dalszą zajmowali się miejscowi murarze pod nadzorem inżyniera Klaga bo ksiądz mówił że budowniczy Baziak żąda bardzo dużej zapłaty ale nie wyjaśnił ile za dogląd bierze inżynier Klag”.

22 czerwca 1983 r. kamień węgielny poświęcił papież Jan Paweł II, a konsekracji kościoła w 1989 r. dokonał biskup tarnowski ks. Jerzy Ablewicz.

Sołtys Szlęk podał: „Prace przy kościele w 87 roku to wykończenie wewnętrzne wykładają strop boazerią wykonują to ob. wsi Majkrzak Antoni iDUDA Józef a okna do kościoła Jędraczka Józef i Szlęk Stanisław”.

*Uwaga: w cytatach zachowano pisownię oryginalną.