KĄCLOWA

Sądecka wieś, leżąca w gminie Grybów.

Nazwa

Jak to bywa w archiwalnych dokumentach pisanych przeważnie po łacinie lub niemiecku, występuje w różnych formach: 1391 – Cunczowa, 1428 – Canczlowa, 1464 – Kunczlowa, 1497 – Cynczlova, 1504 – Cvnczlyowa, 1581 – Kunczowa, 1629 – Kanczlowa, 1650 – Konczlowa, 1712 – Kanclowa, 1794 – Konzlowa, 1886 – Konclowa.

Mogła być lokowana na prawie niemieckim, skoro jej nazwę wywodzi się od germańskiego nazwiska Kunz lub Kunzl, spolszczonego – jak to często u nas – do formy Kącl. Ów Kunz(l) mógł być kiedyś pierwszym wójtem.

Źródła

„Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna”, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-14
Ks. bp Józef Gucwa – „Kąclowa. Wieś i parafia nad rzekę Białą”, Parafia w Kąclowej i Nova Sandec, Tarnów 2003
„Strażacy ziemi sądeckiej”, Agencja Wydawnicza Palindrom, Bochnia 2009
Ireneusz Pawlik – „Panorama wsi sądeckich. Kąclowa”, dodatek specjalny miesięcznika „Sądeczanin”, wrzesień 2011

IrP