KĄCLOWA – Komendanci, prezesi i naczelnicy OSP

  • komendant Roman Kamiński 1926-42
  • komendant Andrzej Główczyk 1943-47
  • komendant Jan Główczyk (brat poprzednika) 1947-53
  • prezes Stanisław Stelmach 1953-66, naczelnik Wojciech Broda 1953-66
  • prezes Bolesław Grybel 1966-81, naczelnik Stanisław Gryboś 1966-2001
  • prezes Józef Góra 1981-91
  • prezes Stanisław Skrabski 1991-2010, naczelnik Jan Broda 2001-2010
  • prezes Tadeusz Matuła 2011-, naczelnik Jan Kuczaj 2011-