GĄGOR Franciszek

 

GĄGOR Franciszek

(1951-2010) generał Wojska Polskiego, pochodzący z Sądecczyzny. Urodził się 8.09.1951 w Koniuszowej (powiatNOWY SĄCZ).

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, maturzysta z 1969 r. Absolwent anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1983 r.

Przebieg służby

W latach 1969-73 słuchacz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Następnie dowódca plutonu i kompanii rozpoznania w 2. pułku czołgów średnich w Opolu, od 1978 r. wykładowca we wrocławskiej WSzOWZmech., w latach 1988-90 starszy oficer operacyjny ds. kontyngentów wojskowych w Głównym ZarządzieSZKOLENIA Bojowego WP, potem w Zarządzie Wojskowych Spraw Zagranicznych.

W latach 1976-92 udział w misjach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Egipt, wzgórza Golan na granicy izraelsko-syryjskiej) oraz dowódca polskiego kontyngentu w operacji PustynnaBURZA w Kuwejcie. W 2003 r. – jako pierwszy Polak – wygrał konkurs na stanowisko dowódcy misji obserwacyjnej ONZ na granicy Iraku i Kuwejtu. Współautor książki „Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP” (1999). W latach 2004-6 polski przedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej w Brukseli.

W latach 1992-98 rozmaite stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie. Od 1999 r. szef Generalnego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego WP, w latach 2006-10 szef Sztabu Gen. WP.

Od 1998 r. doktor nauk wojskowych po Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2001 r. ukończył Akademię Obrony NATO w Rzymie, a w 2002 r. podyplomoweSTUDIA na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.

Awanse: 1973 – podporucznik, 1976 – porucznik, 1980 – kapitan, 1985 – major, 1989 – podpułkownik, 1993 – pułkownik, 1997 – gen. brygady, 2003 – gen. dywizji, 2006 – gen. broni, generał (czterogwiazdkowy).

Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie), Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP oraz francuską Legią Honorową i amerykańską Legią Zasługi.

Zginął 10.04.2010 pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu z delegacją państwową na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej. Od 2011 r. patron szkoły podstawowej w rodzinnej Koniuszowej.

(IrP)

Źródła

WWWmon.gov.pl

„Bóg, honor, ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej” pod red. Jerzego Leśniaka i Henryka Szewczyka, Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja Sądecka, Nowy Sącz-Warszawa 2009

Fot.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Gągor#mediaviewer/File:2008.08.15._Gen_Franciszek_Gagor_Fot_Mariusz_Kubik_01.jpg