FUNDACJA ROZWOJU DIALIZOTERAPII I NEFROLOGII

Nazwa: Fundacja Rozwoju Dializoterapii i Nefrologii

Siedziba: Oddział Chorób Wewnętrznych  Szpital SpecjalistycznyNOWY SĄCZ

Prezes: LEKARZAndrzej Fugiel specjalista ch. wewnętrznych, nefrolog i hipertensjolog

Rok założenia: 1991

Przedmiot działalności/produkty: popularyzacja zagadnień chorób nerek.

Opis powstania i działalności: powstała dla wspierania działalności Oddziału Nefrologii

Sukcesy: zakup sprzętu medycznego, stworzenie sieci internetowej,  wspieranie działania Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu