FIJAS Zygmunt

(1910-1985)

Pisarz pochodzący z Nowego Sącza.

Urodzony 26 czerwca 1910 r. w Nowym Sączu. Absolwent tutejszego I Gimnazjum im. Jana Długosza, studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek nowosądeckiej Gromady Literacko-Artystycznej Łom. Debiutował w 1933 r. jako satyryk w prasie. Autor utworów satyrycznych i poetyckich, wydawanych także w pozycjach książkowych.

Od 1946 r. mieszkał w Łodzi, zmarł tamże 26 lutego 1985 r.

(IrP)

 

Źródła

Lesław M. Bartelski – „Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-74”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak – „Encyklopedia sądecka”, Wydawca: Urząd Miejski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2000