DAMIAN Ewa

Od 2007 r. dyrektorka Zespołu Szkół w Chomranicach.

Pochodzi z Nowego Sącza. Absolwentka tamtejszego II LO im. M. Konopnickiej oraz filologii polskiej na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (praca magisterska pt. „List czy reportaż? Analiza listów Henryka Sienkiewicza z podróży do Ameryki”). Od początku pracy zawodowej zatrudniona w SzP w Chomranicach, społeczna wicedyrektor jeszcze w starej, drewnianej, zaledwie otynkowanej szkole, wicedyrektorka już w nowej. Ponadto uczy j. polskiego w gimnazjum. Pierwsza opiekunka szkolnego koła Caritasu. W wolnym czasie lubi rekreacyjnie wędrować po górach, członkini nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

(IrP)